درایور پرینترهای cannon آزاد نیستند و کتابخانه‌های باینری تهیه شده توسط cannon برای معماری i386 هستند. پس اگر میخواهید از این پرینترها روی سیستم‌های ۶۴بیتی استفاده کنید، باید در ابتدا معماری چندگانه را فعال کنید و چند کتابخانه را نصب کنید:

# amd64 only
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install libstdc++6:i386 libxml2:i386 zlib1g:i386 libpopt0:i386

اگر cups نصب نیست آن‌را نصب کنید:

sudo apt-get install cups

درایورهای کنون را دانلود و از حالت فشرده خارج کنید:

یا اینکه مستقمیا از طریق خط فرمان فایل مورد نیاز را دانلود کنید
wget http://gdlp01.c-wss.com/gds/6/0100004596
tar -zxvf Linux_CAPT_PrinterDriver_V260_uk_EN.tar.gz/03/Linux_CAPT_PrinterDriver_V260_uk_EN.tar.gz

درایور ۳۲ یا ۶۴ بیتی مورد نیاز را نصب کنید:

 - 32-bit:
sudo dpkg -i Linux_CAPT_PrinterDriver_V260_uk_EN/32-bit_Driver/Debian/*.deb

 - 64-bit:
sudo dpkg -i Linux_CAPT_PrinterDriver_V260_uk_EN/64-bit_Driver/Debian/*.deb

حالا برای پیدا کردن فایل ppd مناسب به این مسیر:

/usr/share/cups/model

نگاه میکنیم، هم‌نام یا شبیه‌ترین نام به مدل دستگاه خود را پیدا کنید.

grep -H ModelName /usr/share/cups/model/*.ppd | less
...
    /usr/share/cups/model/CNCUPSLBP6018CAPTS.ppd:*ModelName: "Canon LBP6000/LBP6018 CAPT (US)"

برای این مورد ما CNCUPSLBP6018CAPTS.ppd را که با مدل LBP6000 همخوانی دارد را انتخاب میکنیم.

sudo lpadmin -p LBP6000 -m CNCUPSLBP6018CAPTS.ppd -v ccp://localhost:59687
sudo lpadmin -p LBP6000 -E
sudo ccpdadmin -p LBP6000 -o /dev/usb/lp0

و سیستم را برای شروع کردن دایمون cannon ccpd پیکربندی میکنیم

sudo update-rc.d ccpd defaults

گاهی اوقات ccpd هنگ میکند و queue تنها پیغام Processing since را نمایش می‌دهد و هیچ پرینتی صورت نمیگیرد، در این حالت برای پرینت گرفتن این دستورات را به ترتیب اجرا کنید یا یک فایل bash بسازید که تمام این دستورات را به ترتیب اجرا کند:

pkill -9 -x ccpd
pkill -9 -x captmoncnabc
/etc/init.d/ccpd start
/etc/init.d/ccpd status

احتمالا برای اجرای اکثر دستورات بالا به sudo هم نیاز خواهید داشت.

برای به اشتراک گذاشتن پرینتر در شبکه با کامپیوترهایی که از ویندوز استفاده میکنند هم samba را نصب کیند و این تغییرات را در تنظیمات آن اعمال کنید:

sudo gedit /etc/samba/smb.conf

در قسمت [printers] :

browseable = yes
guest ok = yes

و samba را ری‌استارت کنید:

sudo service smbd restart
sudo service nmbd restart

در setting سیستم، قسمت printer منوی server را انتخاب کنید و Publish shared printers connected to this server را فعال کنید، بر روی پرینتر نصب شده کلیک راست کنید و Shared را چک بزنید.

دسته بندی: اوبونتو برچسب‌ها: cannon،  lbp6000،  hardware،  cups،  samba،  debian،  دبیان،  گنو/لینوکس،  پرینتر،  اوبونتو،  سخت‌افزار
در صورتیکه بعد از خواندن این یادداشت بخواهید به هر شکلی در تکمیلش مشارکت کنید، مثلا آن را اصلاح کنید یا مطلبی به آن اضافه کنید، منبع این یادداشت روی گیت‌هاب در این آدرس در دسترس است:
https://github.com/kiamazi/kiavash.one/blob/master/content/blog/2018-03-03-cannaon-lbp6000.md
میتوانید آن‌را ویرایش کنید. البته باید یادآوری کنم که هر ویرایشی قبل از اتشار نیاز به تایید دارد.


این وبلاگ از disqus برای سیستم نظردهی استفاده می‌کند، اگر فرم نظردادن را نمی‌بینید احتمالا کسی به جای شما تشخیص داده که این سرویس مناسبتان نیست و آن را از دسترس شما خارج کرده، برای نظردادن در این شرایط از ابزار رفع فیلتر استفاده کنید