همینطور که از آدرس این سایت هم مشخصه، من کیاوش هستم. توی وقت‌های آزادم علاقه دارم به خوندن، یاد گرفتن و تجربه کردن کارهای جدید.
در اصل اهل تجربه کردن هر چیز جدیدی هستم و حتی شاید بشه گفت که به شکلی معتاد تست کردن باشم، بعضی چیزها رو یاد میگیرم برای اینکه برای انجام دادن کارهام بهشون نیاز دارم، و خیلی وقت‌ها فقط یاد میگیرم برای اینکه یاد گرفته باشم و البته زیاد هم پیش میاد که بعد از مدتی به خاطر تکرار نشدن از یادم میرن و خیلی وقت‌ها بوده که چیزهایی که بارها بهشون نیاز پیدا کردم یا کس دیگه‌ای براش سوال شده بوده رو فراموش کرده بودم.

دلیل نوشتن این وبلاگ همین فراموشی‌هاست، در اصل جایی هست برای اینکه چیزهایی رو که فکر میکنم ممکنه لازمم باشه اما به خاطر تکرار نشدن فراموش میشن رو یکجا لیست کنم.